Welkom,

Konings Ecologie doet ecologisch onderzoek en geeft aanvullend het bedrijfsleven, particulieren en overheden advies over de Nederlandse Natuurwetgeving.

Daarnaast kunt u terecht voor het uitvoeren van diverse monitoring, advies over natuurinclusieve inrichting van gebouwen, ecologische begeleiding, toolboxmeetings bij uitvoering van werkzaamheden, excursies en interactieve lezingen. Konings Ecologie heeft naast ecologische kennis ook de flexibiliteit om u te ondersteunen bij uw plan.


Konings Ecologie

Op 1 april 2019 is Konings Ecologie opgericht door Margaret Konings. Konings Ecologie is een freelance ecologisch adviesbureau. Dit houdt in dat Konings Ecologie veelal andere ecologische adviesbureaus ondersteund binnen Zuid-Holland met hun ecologische werkzaamheden en buiten Zuid-Holland zelfstandig onderzoek en ecologische advies geeft. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit verschillende soorten veldinventarisaties, literatuur onderzoek, ecologische begeleiding en ecologisch advies.

Konings Ecologie staat voor de uitvoering van goede ecologische onderzoeken en adviezen conform de geldende natuurwetgeving met een oplossingsgerichte aanpak.

Vanwege haar neven functie bij ODH voert Margaret geen zelfstandig gericht ecologisch advies uit onder de naam van Konings Ecologie binnen de Provincie Zuid-Holland maar volgens een samenwerking met een ecologisch adviesbureau. Dit om verstrengeling van zaken te voorkomen. Margaret zorgt er bewust voor dat beide werkzaamheden en rollen goed gescheiden blijven. Hier zijn goede werkafspraken over gemaakt binnen ODH en binnen het Netwerk Groene Bureaus.

Konings Ecologie is inzetbaar voor:

Projecten

Onderstaande lijst van projecten geeft een overzicht waaraan Konings Ecologie sinds 2019 aan heeft meegewerkt.