Blog


Projectbezoek in de eerste 'lente' week van 2021

Het was deze week (eind februari 2021) een goed moment voor een projectbezoek op locatie. Tijdens dit bezoek zijn de tijdelijke mitigatie maatregelen gecontroleerd of ze goed zijn opgehangen. Ook zijn de locaties van de definitieve maatregelen in het veld bepaald zodat ze op kaart gezet kunnen worden. Hierbij is gelet op de aanwezigheid van groenblijvende struiken voor de huismus om te schuilen, voedselaanbod, vrije aanvliegroute en schaduwrijke plekken voor de nieuwe nestkasten e.d. De tijdelijke mitigatie voor gierzwaluwen hangen geclusterd, binnen 100 meter van de oorspronkelijke nestplaats, op een mooie plek met een vrije invliegroute buiten de invloedsfeer van de voorgenomen werkzaamheden. Wat goed hoorbaar was waren de huismus mannen al zingend vanaf de dakgoot en het vrolijke gekwetter en getjilp van de dames bij de foerageerplaatsen. De lente komt er nu echt weer aan! Heerlijk!