Over mij

Margaret Konings is in 2005 afgestudeerd in Milieutechnologie aan de Saxion Hogeschool in Deventer in de richting van Natuur, Milieu & Landschap. Haar afstudeerstage heeft Margaret uitgevoerd bij Staatsbosbeheer op Terschelling. Hier heeft ze een half jaar onderzoek uitgevoerd naar de verstoring van wadvogels nabij hoogwatervluchtplaatsen door de aanwezigheid van recreatie op de Boschplaat en de Dellewal.

Na haar studie heeft ze negen jaar als ecologisch adviseur gewerkt voor Tauw bv. in de vestigingen Rotterdam en Amsterdam. In deze periode heeft ze veel kennis en ervaring opgedaan in het uitvoeren van quickscans, soortgerichte onderzoeken, voortoetsen, het rapporteren van ontheffingsaanvragen, ecologische begeleiding, BREEAM-NL en het schrijven van mitigatie plannen. Aan het begin van deze periode is ook haar passie voor vleermuizen ontstaan.

Vervolgens heeft Margaret twee jaar als ecoloog gewerkt voor Advin BV. Hier was haar rol het geven van ecologisch advies bij uitvoering van grootschalige civieltechnische projecten binnen Nederland. Aansluitend heeft ze twee jaar gewerkt als ecoloog, project- en teamleider bij Aqua-Terra Nova.
Margaret is tijdens haar loopbaan langdurig betrokken bij verschillende werkgroepen van het Netwerk Groene Bureaus zoals de toetsingscommissie, BREEAM en het Vleermuis Vakberaad. Sinds 2019 werkt Margaret naast Konings Ecologie als Toetser en Vergunningverlener bij ODH. Ze is projectleider van de beoordeling en toetsing van de reeds ingediende Soort Managementplannen. Daarnaast bewaakt Margaret het gehele SMP-proces. Het overige deel van haar taken binnen de afdeling T&V Groen zijn beoordeling op ontvankelijkheid, afhandelen van aanvragen voor complexe zaken en collegiale toetsing van complexe zaken.

Konings Ecologie is VCA-VOL gecertificeerd.
Ook is Konings Ecologie lid van Netwerk Groene Bureaus.